Похвали/зауваження

Відкривши цей модуль класу, класний керівник бачить вписані учням виховного класу похвали/зауваження/коментарі. Також класний керівник у цьому системному вікні може вписатизауваження своїм учням. Натиснувши кнопку “Створити”, керівник класу потрапляє у новуформу введення зауваження, де повинен вказати, чи зауваження буде вводитись для вього класу, чи лише конкретному учню; ввести текст і вказати, якого типу є запис. […]

Дні народження

Класний керівник може вводити дні народження учнів своговиховного класу за допомогою меню “Дні народження”. Цюінформацію буде видно іншим учням класу у середовищі їх ел.щоденника.

Батьківські збори

За допомогою ел. щоденника вчителі можуть організовуватибатьківські збори. Обравши пункт меню “Батьківські збори”,класний керівник бачить вже організовані збори батьків та можестворити нові збори. Створюючи новий запис батьківських зборів, важливо вказати дату, час, місце, де відбуватимуться батьківські збори. Створивши новий запис про батьківські збори, батьки учнів усвоєму обліковому записі бачать, коли відбуватимуться новібатьківські збори.

Діяльність класів

Класний керівник може заповнювати діяльність класупевного типу тощо, якщо займається з класом якою-небудьдіяльністю, – це можна зафіксувати у пункті меню ел. щоденника “Діяльність класу”. У цьому пункті меню відображається вже введена діяльність та є можливість створити нову діяльність. Створюючи нову діяльність класу, важливо вказати, чи у діяльності брав участь увесь клас, чи окремі учні, вказати […]

Документи про звільнення

У системі реалізована функція, яка дозволяє вводитидокументи учнів про звільнення від певних предметів (напр.,образотворче мистецтво, музика, фізичне виховання), коли учень не відвідує ці уроки. Обравши пункт меню “Документи прозвільнення”, класний керівник бачить введені перед цимдокументи про звільнення і може ввести нові, використовуючифункцію створення. Створюючи новий доумент про звільнення, керівник повиненвказати учня, предмет (від якого учень […]

Документи учнів

У своєму середовищі керівник може бачити і створюватидокументи учнів виховного класу. Тобто позначити, що ученьзмінив клас, групу, прізвище тощо. Ці документи також можестворювати адміністратор школи, а пізніше вонивідображатимуться керівнику. Натиснувши кнопку створення, відкривається нова формавведення документа, у якій вихователь вказує тип документа, що створюється, вказує учня, для якого заповнює документ та інші необхідні поля. Збережений […]

Звітні роботи

Класний керівник у середовищі свого щоденника повиненбачити, коли і які заплановані звітні роботи для учнів виховногокласу. Натиснувши пункт меню “Звітні роботи”, подається графікзвітних робіт за поточний місяць.

Пояснення “Н”

Керівник у своєму середовищі щоденника може пояснитипропущені учнями уроки. Цю дію керівник може виконати задопомогою пункту меню “Пояснення “Н”. Відкривши це вікно,керівник бачить вже введені ним пояснення для всіх або одногоучня. Для введення нового документа з поясненнями, керівникповинен натиснути кнопку “Створити”. Створюючи новий документ з поясненням пропущених уроків,керівник вказує, якому учню (їх може бути кілька) […]

Щоденник учнів виховного класу

Класний керівник може переглянути щоденник своговиховного класу, тобто бачити введені вчителями оцінки запредметами та відвідуваність уроків. Обравши пункт меню“Щоденник”, класний керівник вказує, який предмет, яку групувчителя хоче переглянути і вказує проміжок часу, за який повинібути подані дані. Натиснувши кнопку перегляду, відбираєтьсяінформація за встановленими критеріями. У щоденнику класний керівник бачить за що були отримані оцінки і […]

Приєднайтеся до нашої Viber спільноти

Наша освітня спільнота об’єднує тисячі працівників освіти, які використовують систему “Моя Школа” у своїй роботі!

Задля зручного інформування про зміни та нові можливості для користувачів, ми запрошуємо Вас до нашої освітньої спільноти у Viber!

Запрошуємо до співрпаці

Форма зворотнього зв'язку

Форма для підключення навчального закладу до системи "Моя Школа"

Реєстрація на вебінар в цій формі не проводиться!