Стани оцінювання

Звернути увагу на стани оцінювання потрібно ще до початкувиведення оцінок триместрів/півріч. Ці налаштування можназмінювати, обравши пункт меню “Стани оцінювання”. Відкривши цей пункт меню, відображаються всі навчальні класи(рівні) та призначений тому класу (рівню) період. Для можливості введення кінцевого оцінювання триместрів/півріч у потрібний час, адміністратор повинен активізувати введення оцінювань. Виконавши цю дію, вчителі зможуть вводити оцінюваннятриместрів/півріч. Якщо […]

Оцінювання іспитів

Якщо виникне необхідність, системний адміністратор може ввести отримані учнями оцінки іспитів. Це можна зробити за допомогою пункту меню “Оцінки іспитів”. У розділі “Оцінкиіспитів”, обравши конкретний клас, конкретний предмет інатиснувши “Обрати” — з’явиться список учнів обраного класу, де вписати оцінки іспитів і заліків зможе як керівник класу, так іадміністратор щоденника школи. Вписані оцінки буде видно урозділі […]

Налаштування іспитів

Якщо у школі навчаються учні, які в кінці навчального рокускладають іспити, системний адміністратор може активізуватифункцію, яка дозволяє цим учням обрати іспити за допомогоюсвого облікового запису щоденника.

Дані атестатів учнів

У розділі “Дані атестатів учнів” вписуються кінцеві результати учня, які відображаться в основному звіті “Навчальні досягнення учнів”. Дані атестатів учнів можуть вписати як адміністратор шкільного щоденника, так і класний керівник, вказавши у розділі клас і предмет.

Заміни вчителів

Адіміністратору шкільного щоденника надана можливість у системі вводити заміни вчителів. Заповнювати їх може як системний адміністратор, так і користувач керівництва школи. Ця функціональність повинна використовуватись у тому випадку, коли за певних обставин вчитель не проводить урок, а замість нього уроки учням проводить інший вчитель. Ввести заміну вчитель може за допомогою розділу меню “Дані щоденника”> “Заміни […]

Перегляд місяців

Адміністратору шкільного щоденника надана можливістьувімкнути та вимкнути вчителям функцію редагування місяців. Усередовищі адміністратора, у розділі “Звітна діяльність”, у пунктіменю “Перегляд місяців” представлений весь список вчителів тамісяців. Після того, як вчитель закінчить заповнювати уроки минулогомісяця, він сам може закрити місяць. Виконавши цю дію, вчитель не зможе доповнювати/міняти дані закритого місяця. У школі може бути затверджено порядок […]

Реєстраційні дані користувачів

Після завантаження адміністратором користувачів у систему(користувачів керівництва, вчителів, учнів), для них автоматичногенеруються дані початкової реєстрації. Вчителі, керівництво, інші фахівці, учні реєструються за ОСОБИСТИМ КЛЮЧЕМ, а батьки учнів за ІДЕНТИФІКАТОРОМ – КЛЮЧЕМ ДИТИНИ. Важливо під час реєстрації не сплутати ці ключі. Системний адміністратор може бачити реєстраційні дані користувачів біля списків конкретних користувачів. У кожному списку є […]

Щоденник

Адміністратору щоденника надана можливість переглянутизаповнений вчителем щоденник, в якому відображаються оцінкиучнів та літери “Н” у конкретно вказаний період. Відкривши пункт меню “Щоденник”, системний адміністратор, за допомогою фільтрів, може перевірити щоденники вчителів потрібних класів, предметів, в яких відображаються оцінки та відвідуваність учнів. Адміністратор не може видаляти чи редагувати ці дані щоденника.

Проведені уроки

У своєму обліковому записі адміністратор школи можепереглянути заповнену вчителями інформацію щодо уроків, у якій відображається тема уроку, класна робота, домашня робота. Цю інформацію адміністратор може отримати за допомогою пункту меню “Проведені уроки”. Адміністратор може бачити заповнені уроки всіх вчителів, всіх груп або фільтрувати за конкретним вчителем, групою та періодом.

Тематичні плани вчителів

Адміністратор школи у системі може переглянути тематичні плани, завантажені вчителями. Адміністратор може бачити тематичні плани всіх вчителів або конкретно одного вчителя. Тематичні плани системний адміністратор може знайти за допомогою пункту меню “Тематичні плани вчителів”.

Приєднайтеся до нашої Viber спільноти

Наша освітня спільнота об’єднує тисячі працівників освіти, які використовують систему “Моя Школа” у своїй роботі!

Задля зручного інформування про зміни та нові можливості для користувачів, ми запрошуємо Вас до нашої освітньої спільноти у Viber!

Запрошуємо до співрпаці

Форма зворотнього зв'язку

Форма для підключення навчального закладу до системи "Моя Школа"

Реєстрація на вебінар в цій формі не проводиться!